VIP CLASS

کلاس آنلاین

VIP CLASS

با کلاس آنلاین همه چیز در اختیار شما!

❌با توجه به شلوغی مجموعه فعلا کلاس آنلاین جدیدی برگزار نمی شود. ❌

برای شروع زبان خود می توانید از بسته های خودآموز اینگلیش هینتس در قسمت محصولات استفاده کنید.

Register

ثبت نام کلاس

❌با توجه به تعداد زیاد درخواست ها و وسواس ما روی کیفیت فعلا کلاس جدیدی برگزار نمی شود.❌

VIP CLASS

نظرات دانشجویان دوره