JOIN Teacher

در اینگلیش هینتستدریس کنید!

هر کجا هستید در هر زمان تدریس کنید و درآمد کسب کنید!

Why Work With US

چرا تدریس در اینگلیش هینتس

قیمت گزاری با شما

تعیین هزینه برگزاری کلاس با شماست! اینجوری به راحتی میتونید تو تدریس و هزینه مدیریت داشته باشید.

مکان تدریس با شما

تمامی کلاس‎ ها آنلاین برگزار میشه، پس از هر مکانی میتونید کلاس رو به راحتی برگزار کنید.

تعیین زمان با شما

ساعت برگزاری کلاس با شماست! اینجوری هر زمانی برای شما مناسب هست تدریس میکنید.

پشتیبانی با ما

با پشتیبانی اینگلیش هینتس کلاس ها بدون وقفه پیش میره و تیم پشتیبانی ما همیشه در کنار شماست.

برنامه ریزی با شما

تمامی برنامه ریزی با شماست! پس میتونید بهترین استفاده از روزهای هفته رو داشته باشید.

درآمد با ما

اینگلیش هینتس هر روز دانشجوهای بیشتری رو به شما وصل میکنه تا حداگثر درآمد رو داشته باشید.