تعیین سطح آنلاین زبان انگلیسی

در آزمون شما بدون محدودیت زمانی به سوالات چهار گزینه ای پاسخ می دهید.

این تست جهت ارزیابی سطح عمومی زبان شما طراحی شده و شامل 100 پرسش در بخش های Vocabulary ،Grammar ،Listening و Reading است.

 

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی اینگلیش هینتس با استاندارد های بین المللی در حوزه آموزش زبان انگلیسی طراحی شده است.

سوالات و نتایج این آزمون منطبق بر آخرین تحقیقات و پیشرفت ها در حوزه آموزش زبان انگلیسی می باشد و نتایج به مراتب دقیق تری نسبت به سایت های مشابه داخلی دارد.
با پاسخ دادن به هر سوال یک امتیاز دریافت خواهید کرد و مجموع امتیازات هم 100 است. در نظر داشته باشید برای اتمام آزمون باید به تمامی سوالات پاسخ داده شود.